EKPSS Kura Başvuruları Başladı

     2018 EKPSS Kura için Başvurular 2 Mayıs - 16 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilmeye başladı. Kura usulü ile yapılacak yerleştirmeler için "İlkokul, ortaokul, ilköğretim ve özel eğitim iş uygulama merkezi veya okulu mezunu ya da mezun olabilecek durumda" olan engellilerin başvuruları ÖSYM Başvuru Merkezlerinden kayıtlar kabul edilmekte olup, İl Müdürlüğümüz Personelleri tarafından Pamukkale Üniversitesi Denizli ÖSYM İl Koordinatörlüğü Başvuru Merkezinde ortaklaşa çalışma yürütülmektedir.
 
     Engelli vatandaşlarımızın hizmete erişimde sıkıntıları yaşamaması adına yapılan hizmetten faydalanan engelli vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirirken, hizmet ulaşımda sıkıntılar minimuma indirilmiş ve işlemler konusunda Engelli vatandaşlarımıza başvuru hususunda rehberlik yapılmıştır.
 
 
 
Başvuru Sırasında Adayların Yanında Bulundurması Gereken Belgeler
 
- Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun, %40 ve üzerinde engelli olduğu belirtilmiş olan Engelli Sağlık Kurulu Raporu Fotokopisi (Aslı Yanında Bulundurulmak Zorundadır)
- Öğrenim durumu, diploma veya mezuniyet durumunu gösterir belge fotokopisi
- Nüfus cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı veya pasaport (Nüfus cüzdanında fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır.)
 
- EKPSS Aday Başvuru Formu ( Başvuru Merkezi Tarafından Adaylar İçin Temin Edilmektedir)
- EKPSS Engel Bilgi Formu (Başvuru Merkezi Tarafından Adaylar İçin Temin Edilmektedir)


 


Sonraki Sayfa: “Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı ile Sorunları Çözüyoruz” Adlı Teknik Destek Projemizin Eğitim Faaliyeti Sona Erdi

Önceki Sayfa : Kuruluşumuzda Madde Bağımlılığı Eğitimi Verildi